Μονοπάτι Δάσκαλου Ρέικι

Το Μονοπάτι του Δάσκαλου Ρέικι μας οδηγεί στη διδασκαλία. Επιλέγοντας λοιπόν αυτό το μονοπάτι σημαίνει ότι έχουμε καθαρά στο μυαλό μας το σχέδιο της ζωής μας. Αποφεύγουμε να το κάνουμε μόνο και μόνο για θέμα προσωπικού κύρους γιατί, αντίθετα, θα έδειχνε ότι δεν είμαστε έτοιμοι για αυτόν τον ρόλο. Πρέπει να είναι σαφές ότι το να γίνεις Δάσκαλος σημαίνει να θέτεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία των άλλων. Σε κάθε περίπτωση, για να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι, πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος από την κατάκτηση του 3ου επιπέδου. Προκειμένου ο Υποψήφιος να εκπαιδευτεί επαρκώς, το σχολείο μου το χωρίζει σε δύο φάσεις, που περιγράφονται σε αυτή τη σελίδα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μου μέσω της φόρμας στην αρχική σελίδα.

Master Reiki di 1°livello

Il 1°livello Master Reiki consente di attivare al primo e al secondo livello Reiki. Il percorso formativo può iniziare solo dopo un anno dal conseguimento del 3°livello e richiede un colloquio preliminare con l’insegnante. Inizia ora un tirocinio che prevede che l’allievo segua il Master in alcuni seminari di 1° e di 2°livello. Dovrà redigere una tesina in cui, attraverso alcune terapie fatte, dovrà dimostrare di conoscere l’uso dei simboli nelle varie situazioni e il significato metafisico degli organi. Completano bene la formazione di un Master un corso sui fiori di Bach ed eventualmente uno sui sogni.

Per il seminario conclusivo sono previste due giornate di lavoro durante le quali il Candidato Master, oltre alla tesina, discuterà gli argomenti che poi si andranno ad insegnare. Dovrà quindi esporre un piano di lavoro per i seminari di 1° e di 2°livello Reiki. Ciascuna giornata si conclude con l’apprendimento delle tecniche di attivazione. Dopo l’esame, il Candidato dovrà svolgere ancora un tirocinio post-diploma che consiste nel partecipare ad un seminario di 1°livello e uno di 2°livello durante i quali potrà effettuare delle attivazioni. Solo a questo punto il nuovo Master è abilitato a tenere corsi in maniera autonoma e gli verrà rilasciato l'attestato con i crediti formativi ECP.

Master Reiki di 2°livello

Il 2°livello Master Reiki consente di attivare al terzo livello Reiki e di formare nuovi Master. Il percorso formativo può iniziare solo dopo un anno dal conseguimento del 1°livello Master. Non occorre più fare la tesina. È previsto anche in questo caso un tirocinio, durante il quale il Candidato dovrà assistere ad almeno due corsi di terzo livello condotti dalla sua Master. Solo dopo aver completato il tirocinio si viene ammessi al seminario conclusivo che prevede un solo giorno di lavoro. In tale giornata si sosterrà un colloquio d’esame durante il quale si dovrà dare prova di conoscere approfonditamente tutto ciò che poi si andrà ad insegnare nel corso di 3°livello. La giornata si concluderà con l’apprendimento delle tecniche di attivazione al 3°livello e ai livelli Master. Dopo l’esame, il Candidato dovrà seguire un tirocinio post-diploma che consiste nel partecipare ad incontri con altri Master di 2°livello per approfondire le tecniche di attivazione. Solo a questo punto il nuovo Master è abilitato a tenere corsi in maniera autonoma e gli verrà rilasciato l'attestato con i crediti formativi ECP.